top of page
Adorable little boy with marker standing

HAKKIMIZDA

Parlak Bir Gelecek İnşa Ediyoruz

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte bilim ve sanatın günümüzde sürdürebilirlik zihniyetiyle daha ileriye taşınabilmesi için disiplinler arası bir bakış açısıyla ortak bir platformda buluşturulması, ülke geleceği adına yadsınamaz bir gerekliliktir. Bu bağlamda katılımcılara merak duygusu aşılamak, farklı düşünebilmelerini sağlamak, sorgulayan, araştıran ve öğrenen bireyler haline getirmek, edindikleri bilgi birikimlerinden çıkarımlar yaparak, farklı ve yeni projeler tasarlayabilecekleri parlak bir gelecek inşa edebilmeleri için harekete geçirmek en büyük hedeflerimizdendir.

Pendik Bilfest projesinin amacı; Pendik ilçesinde eğitim gören öğrencileri, öğretmenleri, engelli bireyleri ve sesimizi duyurabildiğimiz halkın her kesiminden katılımcı olmak isteyenleri engelsiz bilim ve sanatla buluşturmak,  dezavantajlı bireyler dâhil toplumun her kesiminin bilime, teknolojiye ve sanata yönelik ilgi ve isteklerinin farkına varmalarını sağlamak ve dünyamızda gerçekleşmekte olan bilimsel gelişmelerin takibinin önemini kavratmaktır.

Şenlik, 2020 yılının “Erişilebilirlik Yılı” olması göz önünde bulundurularak ve eğitim alanında varlığımızı en iyi şekilde ilerletmeyi hedef edinerek erişilebilirlik temasıyla ortaya çıkmış; yenilenebilir enerji kaynakları, insanlık yararına teknolojiler, nanoteknoloji, robotik kodlama, siber güvenlik, yapay zekâ, sanat ve STEAM etkinlikleri, mühendislik ve teknoloji uygulamaları, sosyal ve beşeri bilimler başlıkları altında planlanmıştır. Projede planlanan etkinlik ve atölyelerin bir diğer amacı da dünyanın sorunu haline gelmiş Pandemi sürecinde kurumumuzun payına düşen kesimlere ulaşılabilmektir. Uzman eğitimciler ve akademisyenlerin seminer ve konferansları sonrasında,  yap/öğren atölyelerinde bilgi birikimlerini deneyimleme fırsatı bulan hedef kitlemizin; geleceğimize ışık tutacak donanıma şenliğimiz sayesinde erişebilmeleri beklenmektedir.

Tüm bu amaç ve hedefleri gerçekleştirebilmenin en bilimsel yolu olarak gördüğümüz şenliğimiz kapsamında 37 atölye, 3 akademisyenin sunum yapacağı 1 panel, 1 sergi, 1 konser, 2 drama gösterisi, 3 seminer, 3 konferans ve 3 e-konferans planlanmıştır. Bu sayede ilçe halkımız bilim, teknoloji ve sanat kültürü ile bilime ve bilgiye erişim sağlama fırsatı yakalayacaktır.

Birçok kamu kurumu, üniversite, akademisyen ve bilim merkezinin de protokoller yoluyla desteğinin alındığı bilim şenliği; 60’a yakın etkinlik ve 3000 katılımcıyla 2 aya yayılmış bir şekilde gerçekleştirilecektir.

bottom of page